kontaktprofil společnosti

název společnosti / company name

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

kontaktní údaje / contact data
V. Nezvala 801/1, Havířov-Město 736 01


T: 596 411 343
F: 597 579 145
E: info@vsss.cz
www.vsss.cz

V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia a absolventům bude udělován akademický titul bakalář (Bc.).
Posláním VŠSS je vytvářet podmínky pro rozvoj posluchačů, prohloubení a rozšíření jejich vědomostí, schopností a dovedností.

VŠSS je umístěna v nově rekonstruované budově bývalé základní školy na ulici V. Nezvala v Havířově-Městě. V budově je celkem 23 učeben s celkovou kapacitou 1200 míst. Všechny učebny jsou komplexně vybaveny vyučovací technikou (diaprojektory, videotechnika, zpětné projektory).
Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z veřejné ekonomie a veřejné správy, hospodářské politiky (včetně sociální a daňové politiky a veřejných financí), práva (včetně správního práva a práva EU), managementu, financí i ekonomiky municipalit.
Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Management v sociální sféře získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti řízení systémů sociálních služeb s cílem pochopit úlohu managementu při řízení organizací v sektoru sociálních služeb.

informacekdo je kdo

rok založení: 2007
počet zaměstnanců: 35

doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

rektor

absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě – obor Systémové inženýrství v ekonomice c - rok 1977 habilitační řízení na Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava – rok 1995 – obor Informatika v ekonomice záliby – literatura, film